Aktiviteterna

Bullerbasius14_05

  • Skapande verksamhet
  • Sapere
  • Sång, musik och dans
  • Skogsutflykt
  • Naturvetenskap och matematik
  • Traditioner
  • Teaterbesök