Barngruppen

Bullerbasius14_14Bullerbasius förskola består av en avdelning med 19 barn i åldern 1 till 6 år. Vid pedagogiska aktiviteter såsom samling, ateljén och Sapere delar vi in barngruppen i åldershomogena grupper för att tillgodose de olika åldrarnas behov. I mindre grupper får barnen mer individuellt utrymme och arbetsro. 

Under året arbetar vi i olika grupper med både små och stora projekt.