Värdegrunden

Bullerbasius14_13

Värdegrunden i verksamheten på Bullerbasius utgår från demokratiska principer och ska främja barnens utveckling och lärande samt varje människas egenvärde.

  • Trygghet, gemenskap och glädje ska prägla verksamheten i förskolan.
  • Bullerbasius är en plats där många möts. Här kan olika tankar, idéer och reflektioner utbytas och utvecklas.
  • Vi vill att barnen ska vara i ett kreativt flöde under hela deras dag på förskolan.
  • Barnet ska få möjlighet att utvecklas som individ med en god självbild som finner nöje i att vara en del av ett socialt sammanhang.