Verksamheten

Bullerbasius14_04
Välkommen till Bullerbasius! En härlig förskola som ligger på Smedslättstorget i Bromma. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ med 19 barn i åldern 1 till 6 år. På förskolan arbetar en kock och fyra pedagoger, varav en har förskolechefsansvaret.