Köregler

  1. Syskonförtur
  2. Närhetsprincip
  3. Kötid

Acceptans av kommunens beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 106