Rutiner för klagomålshantering

Klagomål gällande verksamheten eller personal:

  1. I första hand vänder sig föräldrar till berörd personal
  2. Om det är känsligt kontaktar föräldrar förskolechefen direkt
  3. Efter samtal med föräldern vänder sig förskolechefen till styrelsen